Novičke KT


Kontaktna točka SIST objavlja aktualne novosti o objavljeni tehnični zakonodaji v RS in EU, o novostih pri sklicevanju tehnične zakonodaje na standarde, novih objavljenih seznamih harmoniziranih standardov, ter prehodnih obdobjih pri harmoniziranih standardih v tekočem mesecu.

Evropski parlament in Evropski svet sta dosegla dogovor o boljšem nadzoru in sledljivosti medicinskih in diagnostičnih naprav in vitro.

Sprejeta je nova Direktiva 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES (R&TTE).

V Uradnem listu Evropske unije je bil 6. aprila 2016 (L 89) objavljen Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/537 z dne 5. aprila 2016 o omejeni objavi sklica na standard EN 50566:2013...

Od odločitve Evropske skupnosti za »novi pristop« k tehnični harmonizaciji leta 1987 je bilo sprejetih že na desetine evropskih direktiv, katerih naloga je zagotoviti prosti pretok blaga in obenem jamčiti visoko stopnjo varstva javnih interesov (zdravja ljudi in živali ter varovanja okolja).

V direktivah so določene bistvene zahteve, ki jih mora proizvod izpolniti, da lahko vstopi na skupni evropski trg, vzpostavljeni so postopki za ugotavljanje skladnosti in uvedeno CE-označevanje. Vse tehnične podrobnosti pa so zapisane v t. i. harmoniziranih evropskih standardih.

Od odločitve  Evropske skupnosti za »novi pristop« k tehnični harmonizaciji leta 1987 je bilo sprejetih že na desetine evropskih direktiv, katerih naloga je zagotoviti prosti pretok blaga in obenem jamčiti visoko stopnjo varstva javnih interesov (zdravja ljudi in živali ter varovanja okolja).