Novičke KT


Kontaktna točka SIST objavlja aktualne novosti o objavljeni tehnični zakonodaji v RS in EU, o novostih pri sklicevanju tehnične zakonodaje na standarde, novih objavljenih seznamih harmoniziranih standardov, ter prehodnih obdobjih pri harmoniziranih standardih v tekočem mesecu.

CEN je izdal novo vodilo z naslovom Varnost tlačne opreme - Pravila in priporočila za pripravo in predstavitev varnosti - CEN vodilo 17.

Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je naveden datum začetka uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).

V sredo, 16. januarja 2019, je na Slovenskem inštitutu za standardizacijo potekalo konstitutivno srečanje s predstavniki ministrstev na temo Priprava strategije standardizacije do leta 2030.

Evropska komisija je financirala pripravo Priročnika o sklicevanju na standarde v javnih naročilih v Evropi, v okviru skupne pobude o standardizaciji v okviru ukrepa 11.

Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je naveden datum začetka uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).

Uspeh je zelo pomemben v vašem poslu. Da bi ga dosegli, morate najprej poskusiti odkriti ovire, preden imajo kakršen koli negativen vpliv. Enako načelo velja na notranjem trgu za tehnične ovire.