Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NEMŠKA TOŽBA V ZVEZI Z RAZVELJAVITVIJO HARMONIZIRANIH STANDARDOV EN 14342:2013 IN EN 14904:2013

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

Nemčija (ki jo podpira Finska) je 19. aprila 2017 vložila tožbo (zadeva T-229/17) zoper Evropsko komisijo, da:

  • razglasi za nično Odločbo Komisije (EU) 2017/133 z dne 25. januarja 2017 o ohranitvi sklicevanja na harmonizirani standard EN 14342:2013, Lesene talne obloge – Lastnosti, vrednotenje skladnosti in označevanje, z omejitvami v Uradnem listu Evropske unije (OJEU) z lastnostmi, vrednotenjem skladnosti in označevanjem v skladu z Uredbo o gradbenih proizvodih (Uredba CPR, Uredba (EU) št. 305/2011),

  • razglasi za nično Odločbo Komisije (EU) 2017/145 z dne 25. januarja 2017 o ohranitvi sklicevanja na harmonizirani standard EN 14904:2006, Podloge za športne dejavnosti – Notranje podloge za večnamensko uporabo – Specifikacija, v skladu s Uredbo CPR,

  • razveljavi sporočilo Evropske komisije v okviru izvajanja uredbe o skupnih določbah, kolikor se nanaša na usklajeni standard EN 14342:2013, Lesene talne obloge – Lastnosti, vrednotenje skladnosti in označevanje,

  • razveljavi sporočilo Evropske komisije v okviru izvajanja uredbe o skupnih določbah, kolikor se nanaša na usklajeni standard EN 14904:2006, Podloge za športne dejavnosti – Notranje podloge za večnamensko uporabo – Specifikacija,

  • Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Evropsko sodišče je v svoji sodbi z dne 10. aprila 2019 zavrnilo tožbo Nemčije in odločilo, da Evropska komisija ni kršila uredbe o skupnih določbah, ko je iz zgoraj navedenih harmoniziranih standardov izključila izrečene kazni, ki se nanašajo na nevarne snovi. Izid sodbe bo upoštevan pri oceni CPR, ki jo trenutno izvaja Evropska komisija.

Nemčija se lahko še vedno pritoži na sodbo. Še ni znano, ali bodo to storili.

Sodba je trenutno na voljo le v francoščini in nemščini. Za več informacij: spletna stran Curia Europa.