Novičke KT


Kontaktna točka SIST objavlja aktualne novosti o objavljeni tehnični zakonodaji v RS in EU, o novostih pri sklicevanju tehnične zakonodaje na standarde, novih objavljenih seznamih harmoniziranih standardov, ter prehodnih obdobjih pri harmoniziranih standardih v tekočem mesecu.

Revizija standarda EN 14682, Varnost otroških oblačil – Vrvice in vezalke na otroških oblačilih – Specifikacije, v letu 2014, ki ji je leta 2015 sledila harmonizacija, je spodbudila potrebo po dodatnih smernicah za industrijo in organe za nadzor trga, da bi razložili tehnične vidike oblikovanja in izdelave oblačil. Otroška oblačila so tako kot oblačila za odrasle zelo modna, zaradi česar se stalno spreminja način nošenja, kar pa lahko vpliva na varnost.

V Uradnem listu Evropske unije (OJ EU) je bil 22. julija 2019 objavljen Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1254 o harmoniziranih standardih o varnosti igrač, pripravljenih v podporo Direktivi 2009/48/ES, ki harmonizira novo izdajo standarda EN 71-14:2018, Trampolini za domačo uporabo.

Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je naveden datum začetka uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).

Komisija pojasnjuje, kako se lahko proizvodi dajo na trg

Nemčija (ki jo podpira Finska) je 19. aprila 2017 vložila tožbo (zadeva T-229/17) zoper Evropsko komisijo

Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je naveden datum začetka uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).