SESTANEK PROJEKTNE PODSKUPINE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE STANDARDIZACIJE

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

V sredo, 16. januarja 2019, je na Slovenskem inštitutu za standardizacijo potekalo konstitutivno srečanje s predstavniki ministrstev na temo Priprava strategije standardizacije do leta 2030.

Sodelovanje z ministrstvi oziroma njihova vključitev v sodelovanje v projektni podskupini za pripravo strategije standardizacije do leta 2030 je izrednega pomena za standardizacijo in bistvenega pomena kot dolgoročna strateška usmeritev Slovenije. Sodelovanje ministrstev v projektni podskupini tako predstavlja priložnost za boljšo zakonodajo z vidika sklicevanja na standarde in za sodelovanje predstavnikov zakonodajalcev v tehničnih odborih, saj je le tako uravnotežena zastopanost interesov v tehničnih odborih, obenem pa tudi potrjen pomen in izpolnjena obveza Slovenije pri notificiranju tehničnih predpisov za proizvode ter pri notificiranju predpisov, ki uvajajo zahteve za storitve.

Namen sestanka je bil vključiti vse deležnike na strani zakonodajalcev, še posebej tistih, ki v svojo zakonodajo vključujejo zahteve, ki jih obravnavajo standardi, ter v tem pogledu ozavestiti, da je standard, na katerega se sklicuje zakonodaja, treba upoštevati. Ob tem se postavlja pereče vprašanje prevajanja standardov v slovenski jezik, saj je standard v tujem jeziku za uporabnike neprijazen oziroma nesprejemljiv in je zato treba pravočasno razmišljati o njegovem prevodu. S sodelovanjem ministerstev s SIST lahko prispevamo k sooblikovanju rešitev in drugih aktivnosti prehoda v lažjo uporabo standardov.

Za nami je uspešno izveden prvi sestanek, saj je bil odziv udeležencev velik in sodelovanje konstruktivno že na uvodnem sestanku. Udeleženci so sestanek ocenili zelo pozitivno in si tudi v prihodnje želijo sodelovanja. Naslednji sestanek se nadaljuje spomladi 2019.

Srečanje je vodila mag. Jožica Škof Nikolič, ki je tudi vodja Kontaktne točke SIST ter članica Odbora za neharmonizirano področje na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.