CEN vodilo 17 - Varnost tlačne opreme - Pravila in priporočila za pripravo in predstavitev varnosti

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

CEN je izdal novo vodilo z naslovom Varnost tlačne opreme - Pravila in priporočila za pripravo in predstavitev varnosti – CEN vodilo 17.

Ta dokument navaja pravila in priporočila za pripravo in predstavitev evropskih standardov, ki obravnavajo varnost tlačnih naprav, predvsem zaradi doseganja skladnosti in sprejemljive kakovosti različnih standardov, ki jih je treba pripraviti.

Prav tako daje priporočila o merilih za izbor novih standardizacijskih projektov in za postopke za učinkovito in uspešno pripravo, izdelavo ali revizijo standardov ter vsebuje priporočila, ki so poleg 3. dela notranjih predpisov CEN/CENELEC Internal Regulation potrebna zaradi posebnih zahtev varnostnih standardov za tlačno opremo.

Ta dokument je namenjen pripravi standardov za izdelke, materiale in za ugotavljanje usposobljenosti in preskušanje. Ta dokument obravnava samo varnostne vidike tlačne opreme. Drugi vidiki so že zajeti v drugih publikacijah CEN.

Na voljo so tudi druga CEN vodila.