Novi prevodi standardov


Ta evropski standard določa splošne zahteve in osnovne tehnične lastnosti ter mejne vrednosti za dimovodne naprave (vključno s povezovalnimi dimovodi in fazonskimi elementi), ki so namenjene odvajanju produktov zgorevanja iz kurilnih naprav v zunanjo atmosfero.