Seznam razveljavljenih standardov SIST

Razveljavljeni standardi SIST 2020-9 (.pdf – 38 kB)