Novi prevodi standardov


Ta del IEC 62446 opredeljuje informacije in dokumentacijo, ki mora biti izročena uporabniku ob prevzemu nameščenega in na omrežje priključenega fotonapetostnega sistema.

Ta del standarda IEC 61000, ki obravnava zahteve za elektromagnetno odpornost, se uporablja za električne in elektronske aparate, namenjene za uporabo v stanovanjskih in poslovnih okoljih ter v okoljih lahke industrije.

Ta del IEC 61000 določa metode preskušanja odpornosti in obseg priporočenih preskusnih nivojev za električno in elektronsko opremo, priključeno na nizkonapetostno napajalno omrežje, za upade napetosti, kratke prekinitve in spreminjanja napetosti.

Ta del IEC 61000-4 določa merilne metode in način razlage rezultatov parametrov za kakovost napetosti v izmeničnih napajalnih sistemih z deklarirano osnovno frekvenco 50 Hz ali 60 Hz.

Ta mednarodni standard določa zahteve za sistem ravnanja z okoljem, ki ga lahko organizacija uporabi za izboljšanje svojega učinka ravnanja z okoljem.

Ta mednarodni standard med zahtevami za varovalno obutev, namenjeno splošni uporabi, zajema na primer mehanska tveganja, odpornost proti zdrsu, toplotna tveganja in ergonomski odziv.