Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novi prevodi standardov


Ta dokument določa zahteve in osnovne tehnične lastnosti za dimovodne naprave, dimovodne tuljave, povezovalne dimovode, sestavne dele in opremo, ki se uporabljajo za odvajanje produktov zgorevanja iz zgorevalnih naprav v ozračje. ...

Tehnično poročilo SIST-TP IEC/TR 61000-3-6:2016 obravnava dodeljevanje zmogljivosti sistema, da absorbira motnje.

Tehnično poročilo SIST-TP CEN/TR 13201-1:2015 določa svetlobnotehnične razrede, podane v EN 13201-2, in podaja smernice za izbiro najustreznejšega svetlobnotehničnega razreda za dano situacijo.

Živila lahko kupujemo po vsem svetu, vendar – ali so vsa živila varna? Za zagotavljanje kakovostne in varne prehrane potrebujemo zanesljiva orodja in metode za oceno živil, ki jih užijemo – temu so namenjeni standardi. . ...

Ta del IEC 61000 obravnava prevajane motnje v frekvenčnem območju od 0 kHz do 9 kHz. Podaja numerične ravni združljivosti za industrijske in nejavne elektroenergetske razdelilne sisteme z nazivnimi napetostmi do 35 kV in nazivno frekvenco 50 Hz ali 60 Hz. ...

Ta del standarda EN 61643 se uporablja za naprave za prenapetostno zaščito pred neposrednimi in posrednimi učinki strele ali drugih prehodnih prenapetosti. ...