Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Žičniške naprave za prevoz oseb, SIST EN 12927:2019 (prevod v slovenščino)

SIST EN 12927:2019, Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb - Vrvi

Ta dokument določa varnostne zahteve, ki se uporabljajo za:
– kriterije za izbiro vrvi in pritrditev njihovih koncev,
– varnostne faktorje (razen za zavorne vrvi),
– izločitvene kriterije,
– skladiščenje, ravnanje z vrvmi, transport in nameščanje (vključno z napenjanjem, spajanjem in/ali spletanjem),
– dolge splete 6-pramenskih vlečnih, transportnih vrvi in transportnih vrvi vlečnic,
– pritrjevanje koncev vrvi,
– vzdrževanje
in minimalne zahteve, ki se uporabljajo za:
– preglede vrvi z magnetno induktivno metodo (MRT) kot tudi opremo in potek vizualnega in radiografskega (rentgenskega) pregleda jeklenih žičnih vrvi
Ta dokument se ne uporablja za žičniške naprave za prevoz tovora ali dvigala.
Ta dokument vključuje zahteve v zvezi s preprečevanjem nesreč in zaščito delavcev ne glede na uporabo nacionalnih predpisov.
Nacionalni predpisi, ki urejajo gradnjo, predpisi na državni ravni ali predpisi v zvezi z zaščito določene skupine ljudi ostanejo nespremenjeni.