Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Obvladovanje premoženja, SIST ISO 55000:2017 (prevod v slovenščino)

SIST ISO 55000:2017, Obvladovanje premoženja - Pregled, načela in terminologija

Ta mednarodni standard podaja pregled obvladovanja premoženja, njegovih načel in terminologije ter pričakovanih koristi, ki jih prinaša sprejetje obvladovanja premoženja. Ta mednarodni standard se lahko uporablja za vse vrste premoženja ter v organizacijah vseh vrst in velikosti.