Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Goriva, SIST EN 16942:2016+A1:2021 (prevod v slovenščino)

SIST EN 16942:2016+A1:2021, Goriva - Identifikacija združljivosti z vozili - Grafični prikaz informacij za potrošnika

Standard SIST EN 16942:2016+A1:2021 določa usklajene identifikacijske oznake za tekoča in plinasta goriva na trgu. Zahteve v tem standardu dopolnjujejo informacije, ki jih potrebujejo uporabniki, o združljivosti goriv in vozil, ki so dana na trg. Identifikacijska oznaka je namenjena uporabi na napravah za točenje in oskrbovalnih mestih, na vozilih, na prodajnih mestih za motorna vozila ter v priročnikih za potrošnika, kot je opisano v tem dokumentu.
Goriva na trgu vključujejo na primer goriva, pridobljena iz nafte, sintetična goriva, biogoriva, zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin (UNP) , vodik in bioplin ter mešanice prej omenjenih goriv, ki se uporabljajo za vožnjo.