Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Standardizacija


Uporaba standardov v moderni družbi omogoča preglednost in združljivost rezultatov dela posameznih faz v nastanku proizvoda oziroma storitve in njihove poti do uporabnika.

V sodobnem svetu so standardi nujni pri racionaliziranju proizvodnje in storitev in odpravljajo marsikatero nepotrebno oviro v trgovini. V standardih lahko najdemo tehnične specifikacije in druga natančna merila, ki se pogosto uporabljajo kot pravila, navodila, preskusni postopki ali definicije ter kot trenutno uveljavljeno stanje tehnike predstavljajo tudi osnovo za nov razvoj.


 

 

Varovanje avtorskih pravic standardov SIST


Standardi so kot besedila avtorsko zaščitena dela v skladu z veljavno Bernsko konvencijo in slovensko zakonodajo na področju varstva avtorskih pravic. Zato razmnoževanje, kopiranje ali distribuiranje delov ali celote posameznega standarda brez soglasja lastnika materialnih avtorskih pravic ni dovoljeno. 

SIST ima kot nacionalni organ za standarde izključno pravico do distribucije standardov (tudi evropskih in mednarodnih), pravico do kopiranja, izdajanja standardov in drugih publikacij, ki vključujejo standarde, in to v katerikoli obliki.

Kot polnopravni član mednarodnih organizacij za standardizacijo ISO in IEC ter evropskih organizacij CEN in CENELEC je SIST dolžan ščititi avtorske pravice standardov, promovirati uporabo standardov, širiti informacije o pravilni uporabi standardov ter spoštovati vsa pravila glede razmnoževanja, distribucije in prodaje standardov ter drugih publikacij, ki jih te organizacijo izdajajo. SIST je mednarodna in evropska pravila glede zaščite standardov vnesel v »Navodilo SIST o varstvu pravic intelektualne lastnine«.

Seznam standardov SIST, ki vključujejo patente (deklaracija o patentih)

 

Več o varovanju in zaščiti standardov:

© SIST – Avtorska zaščita standardov 

How to best use IEC and ISO standards

CEN-CENELEC GUIDE 10

 

Končno poročilo Evropskega komiteja za standardizacijo, izdano oktobra 2023, predstavlja prvo izdajo Raziskave Evropskega komiteja za standardizacijo (ESPS).

Standard SIST EN 300 440 V2.2.1:2018 je namenjen opisu tehničnih zahtev in postopkov preskušanja skladnosti za oprostitev potrebnosti radijskega dovoljenja za naprave kratkega dosega (SRD), namenjene za uporabo v radiofrekvenčnih pasovih v območju od 1 GHz do 40 GHz.

>>> Nova izdaja Enjoy! revije ETSI