Slovenski inštitut za standardizacijo

 

KOMISIJA EU JE V SODELOVANJU Z MGTŠ IN KONTAKTNO TOČKO SIST IZVEDLA SEMINAR O IZVAJANJU DIREKTIVE (EU) 2015/1535

Pripravila: mag. Jožica Škof Nikolič

18. aprila 2024 je na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport (mag. Irena Možek Grgurevič) v sodelovanju z Evropsko komisijo (Jan Vandenberghe, Zoja Bajželj) in Kontaktno točko SIST (mag. Jožica Škof Nikolič, Enisa Šmrković, mag.) potekal seminar, na katerem so bili predstavljeni Direktiva (EU) 2015/1535 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (Single Market Transparency Directive (SMTD)) ter trendi notifikacij v Republiki Sloveniji. 

SMTD določa postopek notificiranja predlogov neharmoniziranih predpisov, ki vplivajo na dajanje na trg proizvodov in storitev informacijske družbe in je zelo pomemben instrument, ki zagotavlja preglednost notranjega trga na neharmoniziranem področju v luči odprave nepotrebnih ovir pri trgovanju. Poleg tega je pomemben kanal za dialog med Komisijo in državami članicami za preprečevanje ovir in hkrati orodje za izmenjavo informacij v primeru nujnih stanj (covid-19, vojna v Ukrajini …).

Na seminarju je bil poudarek na predstavitvi SMTD s strani Evropske komisije (obseg, cilji in posledice neizvajanja zahtev iz direktive), prikazani so bili tudi primeri, aktualni za RS, in statistika izvajanja za preteklo obdobje.

Na kratko je bila predstavljena vloga in pomen delovanja Kontaktne točke SIST.

Seminarja se je udeležilo 35 predstavnikov iz različnih ministrstev ter vladnih služb, udeleženci pa so bili s predstavljenim zadovoljni.

Naslednji seminar s podobno tematiko bo organizirala Kontaktna točka SIST v prostorih SIST jeseni 2024.

Več informacij na voljo v KT SIST (https://www.sist.si/kontaktna-tocka/notifikacije).

 


Morda vas zanima