Aktualne novice za MSP


CEN in CENELEC sta skupaj s SBS pripravila videoposnetek, kako se mikro, majhna in srednja podjetja, lahko vključijo v standardizacijo.

Trajnostno naročanje je način za izboljšanje odnosov z dobavitelji – in tudi za večji uspeh vašega podjetja. V pomoč organizacijam, da trajnostno naročanje postane način življenja, je ISO izdal mednarodni standard ISO 20400, Trajnostno naročanje – Navodilo.

Evropska komisija je 1. 7. 2016 začela javno posvetovanje, da bi zbrala mnenja o obsegu neskladnosti blaga s predpisi EU in o razlogih za težave v različnih sektorjih.

V SIST deluje Odbor za mikro in majhna podjetja, ki se v obdobju poročanja ni sestal, je pa izvajal naloge.

Majhna in srednje velika podjetja (MSP) predstavljajo več kot 20 milijonov podjetij v Evropi. V njih je zaposlenih več kakor 80 milijonov ljudi. Kljub temu pa MSP in predvsem mikro podjetja še vedno nimajo vodilne vloge pri pripravi in uporabi standardov.

Seminar Prednosti vključevanja mikro, majhnih in srednje velikih podjetij v standardizacijo in koristi uporabe standardov v Ljubljani