Novi prevodi standardov


Standard SIST EN 16942:2016+A1:2021 določa usklajene identifikacijske oznake za tekoča in plinasta goriva na trgu.

Standard SIST EN 12927:2019 določa varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb.

Standard SIST ISO 55000:2017 podaja pregled obvladovanja premoženja in sistemov obvladovanja premoženja.

Standard SIST ISO 24394:2020 določa zahteve za usposobljenost varilcev in operaterjev varjenja za talilno varjenje kovinskih materialov v aeronavtiki.

Standard SIST EN 4179:2017 določa minimalne zahteve za usposobljenost in certificiranje osebja, ki izvaja neporušitvene preiskave (NDT), neporušitveno pregledovanje (NDI) ali neporušitveno vrednotenje (NDE) v letalski in vesoljski proizvodnji, servisu, vzdrževanju in obnovi.

Standard SIST EN ISO/IEC 17000:2020 določa splošne izraze in definicije, povezane z ugotavljanjem skladnosti (vključno z akreditacijo organov za ugotavljanje skladnosti) in uporabo ugotavljanja skladnosti za pospeševanje trgovine.