Novi prevodi standardov


Standard SIST EN 50561-1:2014 določa meje in metode merjenja karakteristik radijskih motenj za aparate, ki se uporabljajo za hišne komunikacije in za prenosni medij uporabljajo nizkonapetostno električno inštalacijo.

Standard SIST EN 4179:2022 se uporablja za osebje, ki z metodami neporušitvenih preiskav preskuša in/ali odobrava materiale, izdelke, komponente, sklope in podsklope.

Dopolnilo SIST EN 61010-1:2010/A1:2019 ključuje znatne spremembe tretje izdaje in tudi številne druge spremembe.

Standard SIST EN 12952-12:2004 se uporablja za vse vodocevne kotle za proizvodnjo pare in/ali vroče vode

Standard SIST EN 12953-10:2004 se uporablja za vse mnogovodne kotle za proizvodnjo pare in/ali vroče vode.

Standard SIST EN 50614:2020 določa zahteve za pripravo ponovne uporabe odpadne električne in elektronske opreme.