Novi prevodi standardov


Standard SIST EN 15224:2017 je področno specifičen standard sistema vodenja kakovosti za zdravstveno varstvo. Standard vključuje standard EN ISO 9001:2015 in dodaja interpretacije, razlage, primere in dodatne zahteve.

Standard SIST EN 12952-6:2022 določa zahteve za kontrolo med izdelavo, dokumentacijo in označevanje vodocevnih kotlov, kot je določeno v standardu EN 12952-1:2015.

Standard SIST EN 12953-5:2020 določa zahteve za kontrolo med proizvodnjo in po njej, dokumentacijo ter označevanje mnogovodnih kotlov, kot je določeno v standardu EN 12953-1:2012.

Standard SIST EN ISO 52016-1:2017 je eden iz skupine standardov, katerih namen je uskladiti metodologijo za ocenjevanje energijskih lastnosti stavb. V nadaljevanju se ta skupina imenuje "nabor standardov EPB". Vsi standardi EPB sledijo posebnim pravilom, s katerimi se zagotavljajo splošna doslednost, nedvoumnost in preglednost.

Standard SIST ISO 55001:2014 določa zahteve za vzpostavitev, izvajanje, vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja za obvladovanje premoženja, imenovanega "sistem obvladovanja premoženja".

Standard SIST EN 301 549 V3.2.1:2021 določa zahteve za funkcijsko dostopnost izdelkov in storitev IKT, vključno z opisom preskusnih postopkov in metodologije vrednotenja za vsako zahtevo za dostopnost v obliki, ki bi se lahko uporabila pri javnem naročanju znotraj Evrope.