Novičke KT


Kontaktna točka SIST objavlja aktualne novosti o objavljeni tehnični zakonodaji v RS in EU, o novostih pri sklicevanju tehnične zakonodaje na standarde, novih objavljenih seznamih harmoniziranih standardov, ter prehodnih obdobjih pri harmoniziranih standardih v tekočem mesecu.

V Uradnem listu Evropske unije L369 je bil 19. oktobra 2021 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/1827 z dne 18. oktobra 2021 o standardih za poštne storitve in izboljšanje kakovosti storitev v podporo Direktivi 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

V Uradnem listu Evropske unije L366 je bil 15. oktobra 2021 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/436 glede harmoniziranih standardov za podporno opremo na tleh za letalski promet, žerjave, rudarska orodja in druge stroje, pripravljenih v podporo Direktivi 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta, in o razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2015/27.

V Uradnem listu Evropske unije L361 je bil 12. oktobra 2021 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/1801 z dne 11. oktobra 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1616 glede harmoniziranih standardov za kovinske industrijske cevi, vijačenje prirobnic in prirobničnih zvez ter parne kotle iz nerjavnega jekla.

V Uradnem listu Evropske unije L302 je bil 26. avgusta 2021 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/1402 z dne 25. avgusta 2021 o harmoniziranih standardih za plinomere in druge merilne instrumente, pripravljenih v podporo Direktivi 2014/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta.

V Uradnem listu Evropske unije L302 je bil 26. avgusta 2021 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/1403 z dne 25. avgusta 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1202 glede harmoniziranih standardov za lahka dvigala na plavajočih objektih.

V Uradnem listu Evropske unije L303 je bil 27. avgusta 2021 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/1407 z dne 26. avgusta 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/919 glede harmoniziranih standardov za proti ognju odporne cevi za gorivo, gorljive cevi za gorivo, ventile in fitinge za morsko vodo v trupu plovila, nameščene komponente za gorivo, olje in elektriko v vgrajenih dizelskih motorjih in krmila