Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOV SEZNAM HARMONIZIRANIH STANDARDOV - STROJI 2021

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

V Uradnem listu Evropske unije L366 je bil 15. oktobra 2021 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/436 glede harmoniziranih standardov za podporno opremo na tleh za letalski promet, žerjave, rudarska orodja in druge stroje, pripravljenih v podporo Direktivi 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta, in o razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2015/27.

Celoten seznam harmoniziranih standardov je na voljo na SIST spletni strani https://henweb.sist.si/#/app/directives, preko katere je možen nakup standardov.

 


Morda vas zanima