Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novosti pri sklicevanju na standarde v tehničnih predpisih

Kontaktna točka SIST

Določbe tehničnih predpisov, s katerimi zakonodajalci urejajo posamezna področja, pogosto vključujejo tudi sklicevanje na slovenske nacionalne standarde. Nacionalni zakonodajalci ga v tehničnem predpisu uporabijo namesto podajanja podrobnih strokovno tehničnih določil, ki jih vsebuje standard. To dejanje pa vlogo standarda postavi v drugačno luč.

Po definiciji je standard neobvezen dokument za uporabo, ki nastane s konsenzom in ga sprejme priznani organ in ki določa pravila, smernice ali značilnosti za dejavnosti in njihove rezultate ter je namenjen za občo in večkratno uporabo in usmerjen v doseganje optimalne stopnje urejenosti na danem področju. (SIST EN 45020:2007) Slovenski nacionalni organ za standarde tako sprejema slovenske nacionalne standarde, ki so lahko pripravljeni kot izvirni slovenski nacionalni standardi ali pa so privzeti mednarodni, evropski ali tuji nacionalni standard ali drug dokument s področja standardizacije.

Na splošno torej velja, da je uporaba slovenskih nacionalnih standardov in tudi drugih standardov v Sloveniji prostovoljna. V primeru, ko se na standarde sklicujejo predpisi, pa govorimo o obvezni uporabi standardov. Zakon o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99) je v 23. členu namreč določil, da je uporaba slovenskih nacionalnih standardov SIST prostovoljna, razen v primeru, da je obvezna uporaba SIST določena s predpisom. Ob tem pa je tudi določil, da se mora predpis, ki določa obvezno uporabo standarda, sklicevati na slovenski nacionalni standard SIST.

Novosti_JULIJ 2023

 

 

 

 

 


Morda vas zanima