NOV OSNUTEK UREDBE O BATERIJAH

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

Evropska komisija je predlagala nov osnutek Uredbe o baterijah. Uredba naj bi veljala za vse baterije, v nadaljevanju pa so pojasnjene spremembe pri prenosnih baterijah.

Osnutek Uredbe EU o baterijah in njegove priloge zajemajo vse baterije, in sicer prenosne baterije, avtomobilske baterije, baterije za električna vozila in industrijske baterije. Uredba naj bi določila zahteve glede trajnosti, varnosti in označevanja, ki omogočajo dajanje baterij v promet in njihovo uporabo ter tudi zbiranje, obdelavo in recikliranje odpadnih baterij.

Nova Uredba o baterijah naj bi postavila nove zahteve glede trajnosti in varnosti baterij za električna vozila in polnilnih industrijskih baterij, vključno z ogljičnim odtisom, vsebnostjo recikliranih surovin (kobalt, svinec, litij in nikelj), elektrokemičnimi zmogljivostmi in trajnostjo, QR-kodo, potnim listom baterije itd. Namenjena je zamenjavi Direktive o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih (2006/66/ES).

Med predlaganimi zahtevami za prenosne baterije so:

 • "prenosne baterije za splošno uporabo" so opredeljene kot prenosne baterije z naslednjimi običajnimi formati: 4,5 volta (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 voltov (PP3),
 • oznaka CE bo veljala za vse baterije in mora biti prikazana na bateriji ali njeni embalaži,
 • veljale bodo zahteve Direktive o označevanju CE, kar vključuje:
 • preverjanje skladnosti bo temeljilo na obstoječih in bodočih harmoniziranih standardih,
 • potrebna je tehnična dokumentacija,
 • izdelati je treba izjavo o skladnosti,
 • navedeno mora biti ime in naslov proizvajalca in uvoznika,
 • kemijske zahteve za živo srebro in kadmij ostajajo nespremenjene,
 • postavljene bodo nove zahteve glede elektrokemičnih lastnosti in trajnosti:

              - od 1. januarja 2027: skladnost z zahtevami glede elektrokemičnih lastnosti in trajnosti,

              - do 31. decembra 2025: Evropska komisija bo v Prilogi III določila minimalne vrednosti za elektrokemične lastnosti in trajnost,

             - do 31. decembra 2030 bo Evropska komisija objavila ukrepe za postopno opustitev prenosnih baterij za splošno uporabo, ki jih ni

               mogoče ponovno polniti,

 • prenosne baterije bodo morale biti med življenjsko dobo aparata odstranljive in zamenljive (če jih je treba zamenjati, življenjska doba baterije pa je krajša od naprave),
 • nove zahteve za označevanje vključujejo:
 • od 1. januarja 2027 nove zahteve za označevanje v Prilogi VI (vključno z zahtevami glede zmogljivosti in najmanjšega povprečnega trajanja),
 • od 1. januarja 2023 je nujna koda QR, ki vsebuje naslednje informacije: splošne informacije o baterijah, simbol za ločeno zbiranje, informacije o Pb, izjava o skladnosti, informacije o koncu življenjske dobe za potrošnike,
 • proizvajalci morajo biti registrirani v registru, ki ga vzpostavijo države članice EU,
 • proizvajalci ali organizacije v njihovem imenu so odgovorne za zbiranje, ponovno uporabo in recikliranje baterij ob koncu njihove življenjske dobe. Sem spadajo cilji (%), ki jih bodo spremljale države članice EU.

 

Uredba naj bi začela veljati 1. januarja 2022, Direktiva o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih (2006/66/ES) pa naj bi bila razveljavljena od 1. do 7. junija 2023.


Morda vas zanima