Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novosti med standardi


Mesečni seznam novih standardov z izvlečki SIST in mesečni seznam razveljavljenih standardov

Že naslov te publikacije pove vse. Če vas zanima, kateri novi standardi so bili v posameznem mesecu privzeti kot slovenski, so tu zbrani na enem mestu, urejeni po tehničnih odborih, v katerega delovno področje sodijo. Bibliografskim podatkom o standardu je za boljšo obveščenost in lažje razumevanje dodan opis področja njihove uporabe.

Publikacija vključuje za posamezni mesec objave novih slovenskih nacionalnih standardov, medtem ko je seznam razveljavljenih slovenskih standardov objavljen v ločeni publikaciji. Obvestilo o prevodih že sprejetih slovenskih nacionalnih standardov v slovenski jezik najdete v rubriki Novi prevodi standardov.

 

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki v angleščini – april 2020.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki v angleščini – marec 2020.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki v slovenščini – februar 2020.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki vslovenščini – januar 2020.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki v slovenščini – december 2019.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki v slovenščini – november 2019.