Iz dela SIST


Na 54. Sejmu MOS v Celju se je v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 14. septembra 2022 predstavil tudi Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST).

Vsako leto 14. oktobra organizacije za standardizacijo po vsem svetu obeležujemo svetovni dan standardizacije. Letos smo se odločili, da v luči evropskega leta mladih ta dan namenimo mladim nadobudnim študentom. Slednji bodo v veliki meri oblikovali prihodnost Evrope, zato je zelo pomembno, da se čim prej in čim bolj aktivno vključijo v vse sfere sooblikovanja življenja – v izobraževanje, gospodarstvo, zdravstvo, socialo in seveda tudi v standardizacijo.

Z veseljem delimo informacijo, da je na voljo letno poročilo evropske standardizacije "CEN and CENELEC Annual Report 2020".

Komisija EU je na svoji spletni strani objavila poziv za posredovanje mnenj glede izzivov, s katerimi se sooča evropski standardizacijski sistem in predlogov za njegovo izboljšanje.

Evropski komite za standardizacijo (CEN) je objavil Dopolnilo 1 k standardu EN 71-3:2019 o migraciji nekaterih elementov v igračah. Nasprotujoči si nacionalni standardi bodo razveljavljeni do oktobra 2021.

Na voljo je "Varnostni pečat evropskega turizma COVID-19". Pečat je določen z dvema sporazumoma z delavnic CEN (CWA) kot del CWA 5643, ki ju je razvila delavnica CEN EUROSAFETOUR.. ...