Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Leto 2021 je evropsko leto železnice!

Leto 2021 je evropsko leto železnice. Ob tej priložnosti lahko v standardizaciji s ponosom poudarimo pomembno vlogo, ki jo imajo evropski standardi za zagotavljanje dobrega delovanja železnic za prihodnost Evrope.

Standardizacija na področju železnic vključuje 1234 standardov. V Evropi jo razvijata dva tehnična odbora: CEN/TC 256 Železniške naprave in CLC/TC 9X Električne in elektronske naprave za železnice.

Standardi o železnici zajemajo široko paleto področij, ki so povezana z železniškimi napravami, varnostjo, zmogljivostjo in učinkovitostjo železniškega voznega parka in sistema, v zadnjem času pa še posebej s kibernetsko varnostjo in digitalizacijo.

Standardizacija na področju železnice močno prispeva k razvoju varne, inovativne in učinkovite železniške infrastrukture terpodpira EU pri njenih strateških ambicijah.

Vir: CEN in CENELEC

CEN in CENELEC sta obeležila evropsko leto železnic z novim stripom Standards @ Rail.