Slovenski inštitut za standardizacijo

 

SPLOŠNO SODIŠČE EVROPSKE UNIJE POTRJUJE AVTORSKE PRAVICE HARMONIZIRANIH STANDARDOV

Povzela in pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

Splošno sodišče Evropske unije je 14. julija 2021 v zadevi Public.Resource.Org, Inc. in Right to Know CLG proti Evropski komisiji (T-185/19) razsodilo, da ima Evropska komisija pravico zavrniti prost dostop do brezplačnih harmoniziranih standardov (hEN).

Sodišče je navedlo, da imajo harmonizirani standardi dovolj ustvarjalnosti, da si zaslužijo varstvo avtorskih pravic, in da bi bilo to varstvo oslabljeno, če bi vsebino hEN razkrili, kot so zahtevali pritožniki. Sodišče je priznalo, da je prodaja standardov bistveni del poslovnih interesov CEN in nacionalnih organov za standardizacijo, ter dodalo, da bi prost dostop do hEN povzročil znatno tveganje za pripravo nadaljnjih standardov. Sodišče je navedlo, da dejstvo, da imajo po pravu EU pravni učinek, ne vzpostavlja prevladujočega javnega interesa, ki bi prevladal nad poslovnimi interesi in prisilil njihovo razkritje.

Odločitev še ni pravnomočna in bi se nanjo lahko pritožili pred Evropskim sodiščem.

Besedilo sodbe je na voljo tukaj.

 

 

 

 


Morda vas zanima