Slovenski inštitut za standardizacijo

 

SKLIC NA NOV STANDARD V EVROPSKI DIREKTIVI 2016/2102/EU ZA VSEBINO SPLETIŠČ IN MOBILNIH APLIKACIJ IN ZDSMA

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

Decembra 2016 je bila v Uradnem listu Evropske unije (OJEU) objavljena Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L št. 327 z dne 2. decembra 2016, str. 1; v nadaljevanju: Direktiva 2016/2102).

Direktiva se je najprej sklicevala na evropski standard EN 301 549 V1.1.2, ki ga je izdal Evropski inštitut za telekomunikacije (ETSI).

V slovenski pravni red je bila Direktiva 2016/2102 prenesena z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA), ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo (MJU) in je začel veljati 11. maja 2018.

Več si poglejte tukaj.

Decembra 2018 je bil objavljen Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/2048 z dne 20. decembra 2018 o harmoniziranem standardu za spletišča in mobilne aplikacije, pripravljenem v podporo Direktivi (EU) 2016/2102, ki pa se je skliceval na nov harmonizirani standard EN 301 549 V2.1.2, Zahteve za dostopnost izdelkov in storitev IKT.

12. avgusta 2021 je bil v Uradnem listu Evropske unije (OJEU) objavljen Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/2048 z dne 20. decembra 2018 o harmoniziranem standardu za spletišča in mobilne aplikacije, pripravljenem v podporo Direktivi (EU) 2016/2102, z njegovo objavo pa je objavljen sklic na nov harmoniziran standard EN 301 549 V3.2.1, ki ga je Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) z 1. majem 2021 privzel kot slovenski standard SIST EN 301 549 V3.2.1:2021, Zahteve za dostopnost izdelkov in storitev IKT.

Standard SIST EN 301 549 V2.1.2:2018  je v uporabi in harmoniziran do 12 februarja 2022, najnovejša različica standarda SIST EN 301 549 V3.2.1, pa 12. februarja 2022 postane edini ustrezni standard.

Predvideno je prehodno obdobje, tako da imajo države članice čas, da se prilagodijo novi različici.

 

 

 

 

 

 


Morda vas zanima