NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE : Uspešno izveden spletni seminar za zakonodajalce

Pripravila: Dijana Jevtić, mag., Kontaktna točka SIST

V sredo, 9. 3. 2022, je preko spletnega orodja GoToMeeting potekal brezplačni seminar za zakonodajalce z naslovom »NEHARMONIZIRANI PREDPISI – NOTIFIKACIJA V LUČI TRANSPARENTNOSTI«, ki ga je kontaktna točka SIST organizirala v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Spletnega seminarja se je udeležilo 48 predstavnikov zakonodajalcev.

Na samem začetku seminarja je udeležence nagovorila direktorica SIST mag. Marjetka Strle Vidali, ki je predstavila pred kratkim sprejeto skupno strategijo CEN IN CENELEC o standardizaciji EU ter izpostavila cilje EU, ki jih želi do leta 2030 doseči.

mag. Marjetka Strle-Vidali, direktor SIST

Predstavnica Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo mag. Irena Možek Grgurevič je v nadaljevanju seminarja predstavila Direktivo (EU) 2015/1535, njeno izvajanje v EU in Sloveniji, ter Uredbo o vzajemnem priznavanju (EU) 2019/515, skladno s katero deluje tudi kontaktna točka SIST za proizvode (PCP – Product Contact Point). Prikazani so bili še statistični podatki, število notifikacij, opravljenih v EU na letni ravni, ter rezultati študije EK iz leta 2020 o nenotifikacijah tehničnih predpisov po posameznih državah članicah. Rezultati so pokazali, da je bila Slovenija v letih 2017, 2018 in 2019 edina država, ki ni imela nobenega nenotificiranega predpisa.

mag. Irena Možek Grgurevič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vodja kontaktne točke SIST mag. Jožica Škof Nikolič je predstavila delovanje in pomen kontaktne točke pri notificiranju, saj sta notifikacijski postopek in s tem povezano medsebojno obveščanje že velikokrat odigrala pomembno vlogo pri preprečevanju ovir v trgovini tako na evropskem kot tudi mednarodnem nivoju. Poleg tega je udeležencem predstavila razliko in povezavo med predpisi in standardi, pojasnila načine sklicevanja na standarde v zakonodaji ter opozorila na napake pri sklicevanju.

mag. Jožica Škof Nikolič, Vodja Kontaktne točke SIST

Vodja službe na SIST za standardizacijo na področjih elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij Vesna Klofutar Mančič je poudarila, kako pomembno je sodelovanje zakonodajalcev v postopku sprejemanja standardov ter na kakšen način lahko sodelujejo v standardizaciji. Povedala je še, kakšne vrste standardizacijskih dokumentov poznamo, kako poteka privzem standardov, kako standarde označujemo ter katere vrste standardizacijskih dokumentov poznamo.

Vesna Klofutar, Tehnični sekretar v Službi standardizacije – elektrotehnika, informacijska tehnologija in telekomunikacije (IEC, CENELEC, ETSI in ITU-T)

V zadnjem delu seminarja pa je svetovalka v kontaktni točki SIST Enisa Šmrković, mag., predstavila vlogo in naloge kontaktne točke ter novosti na področju vzajemnega priznavanja. Marca 2019 je bila namreč v Uradnem listu EU objavljena nova Uredba (EU) 2019/515, ki je prinesla dve ključni novosti, in sicer prostovoljno izjavo o vzajemnem priznavanju ter odpravo težav preko sistema SOLVIT. Z udeleženci je delila tudi podatek o možnostih pridobivanja brezplačnih informacij o tehničnih pravilih, ki se na ozemlju držav članic EU uporabljajo za posamezno vrsto proizvoda, ali je po zakonodaji ustrezne države članice za posamezno vrsto proizvoda treba zahtevati predhodno odobritev ter informacije o načelu vzajemnega priznavanja.

Enisa Šmrković, mag., Svetovalka v Kontaktni točki SIST

Za nami je še en uspešno izveden dogodek, na katerem smo predstavili obveznost Slovenije pri notifikacijskem postopku. Poleg tega pa so udeleženci imeli možnost s predstavnicami kontaktne točke SIST in MGRT razrešiti morebitna vprašanja in dileme v zvezi z notifikacijami.

 

 


Morda vas zanima