Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: Tuje notifikacije tehničnih predpisov in izvirnih standardizacijskih dokumentov - MAREC 2022

Pripravila: mag. Jožica Škof Nikolič, Vodja Kontaktne točke SIST

Novička zajema informacije o tehničnih predpisih, standardih in postopkih za presojo skladnosti, ki so jih notificirale druge države članice EU in WTO in bi lahko predstavljali ovire pri mednarodnem trgovanju.

Postopek notifikacije na področju tehničnih predpisov in standardov je usmerjen v preprečevanje trgovinskih ovir pri vstopu proizvodov na tuje trge, ki bi lahko nastale zaradi različnih zahtev, ki jih sprejmejo države članice EU in Svetovne trgovinske organizacije.

Tovrstne informacije so zelo koristne za potencialne ponudnike proizvodov na evropskem in mednarodnem trgu, saj se na tak način lahko pravočasno seznanijo s tehničnimi zahtevami v pripravi.

Polna besedila notificiranih dokumentov in druge koristne informacije so na voljo v kontaktni točki SIST.

Več na:

https://www.sist.si/kontaktna-tocka/notifikacije

 


Morda vas zanima