Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: Nov seznam harmoniziranih standardov - IN VITRO MEDICINSKI PRIPOMOČKI - MAJ 2022

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

V Uradnem listu Evropske unije L135 je bil 12. maja 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/729 z dne 11. maja 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2021/1195 glede harmoniziranih standardov za sisteme vodenja kakovosti in za uporabo obvladovanja tveganja pri medicinskih pripomočkih.

Celoten seznam harmoniziranih standardov je na voljo na SIST spletni strani http://henweb.sist.si/#/app/directives , preko katere je možen nakup standardov.

 


Morda vas zanima