Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKNE TOČKE: Nov seznam harmoniziranih standardov - NIZKONAPETOSTNA ELEKTRIČNA OPREMA - MAREC 2022

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

V Uradnem listu Evropske unije L83 je bil 10. marca 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/405 z dne 3. marca 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1956 glede harmoniziranih standardov za prekrivne plošče in folije, svetilke, električni pribor, sisteme napajalnih razvodnic, odklopnike, električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo ter opremo za uporovno varjenje.

Celoten seznam harmoniziranih standardov je na voljo na SIST spletni strani http://henweb.sist.si/#/app/directives , preko katere je možen nakup standardov.

 


Morda vas zanima