Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: MOŽNOSTI PROJEKTIRANJA PREDOROV IN DRUGIH PODZEMNIH KONSTRUKCIJ V POVEZAVI Z EVROKODI

Pripravila in povzela: Enisa Šmrković, mag.

21. novembra 2022 je Skupno raziskovalno središče JRC (Joint Research Centre) objavilo novo tehnično poročilo JRC s priporočili o prispevku standardizacije k načrtovanju podzemnih konstrukcij. To tehnično poročilo je JRC izdal v okviru službe Evropske komisije za znanost in znanje z namenom, da zagotovi na dokazih temelječo znanstveno podporo procesu oblikovanja politike Evropske unije.

Cestni in železniški predori zavzemajo znotraj evropskega gradbenega ekosistema pomemben delež evropskega infrastrukturnega trga, saj imajo osrednjo vlogo pri zagotavljanju neprekinjenega delovanja in vzpostavljanja hitrih povezav, kar je pomembno predvsem za službe za nujno pomoč.

Kljub temu, da so predori in druge podzemne konstrukcije edinstvene strukture, zanje ne obstajajo evropski standardi ali usklajene smernice za njihovo načrtovanje. Projektiranje predorov in podzemnih konstrukcij v Evropi temelji predvsem na nacionalnih standardih, priporočilih, znanju in izkušnjah pri uporabi industrijskih/panožnih standardov in smernic, razvitih na nacionalni ravni.

Za načrtovanje predorov se uporabljajo posamezni deli evrokodov, ker posebni deli evrokodov, ki bi bili namenjeni načrtovanju podzemnih konstrukcij, še ne obstajajo. Tudi najnovejši delovni program na področju standardizacije za drugo generacijo evrokodov v okviru mandata M/515 ne vključuje posebnih dejavnosti, ki bi obravnavale načrtovanje predorov in drugih podzemnih konstrukcij.

Novo tehnično poročilo JRC "Možnosti projektiranja predorov in drugih podzemnih konstrukcij v povezavi z evrokodi" obravnava možnosti za usklajeno načrtovanje podzemnih konstrukcij v Evropi v okviru evrokodov. To je še en pomemben korak pri pripravi skupnih standardov glede projektiranja konstrukcij v Evropi, saj se pripravlja druga generacija evrokodov.

Prispevek standardizacije lahko temelji na začetni tehnični oceni uporabnosti evrokodov za načrtovanje podzemnih konstrukcij, ki jo je podala strokovna mreža JRC v zvezi z vključenostjo standardizacije pri načrtovanju podzemnih konstrukcij za obdobje 2020–2022 in je navedena v poročilu. Izraženo je bilo priporočilo, da se ustanovi delovna skupina posebej za ta primer, ki bi se ukvarjala z vprašanji v zvezi z gradnjo predorov in podzemnih konstrukcij v okviru tehničnega odbora CEN/TC 250 "Strukturni evrokodi". Ta skupina bo nato pripravila projektni načrt s posameznimi točkami, ki se nanašajo na načrtovanje podzemnih konstrukcij, ki jih bodo obravnavali različni pododbori v TC 250.

 

Vir: https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/news/prospects-designing-tunnels-and-other-underground-structures-context-eurocodes


Morda vas zanima