Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novosti na področju harmoniziranih standardov v okviru Direktiv novega pristopa - Januar 2021

Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je naveden datum začetka uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).

Januar 2021


Morda vas zanima