Slovenski inštitut za standardizacijo

 

List of withdrawn Slovenian standards 2024-01

List of withdrawn Slovenian standards 2024-01 (PDF, 29. 12. 2023)