Slovenski inštitut za standardizacijo

 

List of withdrawn Slovenian standards 2023-03

List of withdrawn Slovenian standards 2023-03 (PDF, 28. 2. 2023)