Slovenski inštitut za standardizacijo

 

List of withdrawn Slovenian standards 2023-05

List of withdrawn Slovenian standards 2023-05 (PDF, 28. 4. 2023)