Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Vodocevni kotli in pomožne napeljave, SIST EN 12952-6:2022 (prevod v slovenščino)

SIST EN 12952-6:2022, Vodocevni kotli in pomožne napeljave - 6. del: Kontrola med izdelavo, dokumentacija in označevanje tlačno obremenjenih delov kotla

Ta dokument določa zahteve za kontrolo med izdelavo, dokumentacijo in označevanje vodocevnih kotlov, kot je določeno v standardu EN 12952-1:2015.

V dodatku B so podrobno opisane pomembne tehnične spremembe med to in predhodno izdajo tega dokumenta.

Skupino EN 12952, ki obravnava vodocevne kotle in pomožne napeljave, sestavljajo naslednji deli:
‒ 1. del: Splošno
‒ 2. del: Materiali za tlačno obremenjene dele in opremo kotla
‒ 3. del: Konstruiranje in izračun tlačno obremenjenih delov
‒ 4. del: Izračun pričakovane življenjske dobe obratovanja
‒ 5. del: Izdelava in izvedba tlačno obremenjenih delov kotla
‒ 6. del: Kontrola med izdelavo, dokumentacija in označevanje tlačno obremenjenih delov kotla
‒ 7. del: Zahteve za opremo kotla
‒ 8. del: Zahteve za gorilnike kotlov na tekoča in plinasta goriva
‒ 9. del: Zahteve za gorilnike kotlov na premogov prah
‒ 10. del: Zahteve za opremo in varnostne naprave za preprečevanje prekoračitve tlaka
‒ 11. del: Zahteve za omejilne naprave kotla in opremo
‒ 12. del: Zahteve za kakovost napajalne in kotelne vode
‒ 13. del: Zahteve za čistilne naprave dimnih plinov
‒ 14. del: Zahteve za naprave dimnih plinov DENOX na tekoči amoniak in vodno raztopino amoniaka
‒ 15. del: Prevzemni preskusi
‒ 16. del: Zahteve za kurilne sisteme na trdna goriva z zgorevalno rešetko ali z lebdečo plastjo
‒ CR 12952 – 17. del: Smernice za vključevanje kontrolnega organa, neodvisnega od proizvajalca
‒ 18. del: Navodila za obratovanje

Čeprav je te dele mogoče pridobiti posamično, je treba upoštevati, da so deli medsebojno odvisni. Zato je treba pri konstruiranju in proizvodnji vodocevnih kotlov uporabljati več delov, da so zahteve dokumenta zadovoljivo izpolnjene.

Ta dokument je bil pripravljen na podlagi mandata, ki sta ga Evropska komisija in Evropsko združenje za prosto trgovino podelila CEN, in podpira bistvene zahteve direktiv/uredb EU.

Za povezavo z direktivami/uredbami EU glej informativni dodatek ZA, ki je sestavni del tega dokumenta.