Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Upravljanje z okoljem: SIST EN ISO 14001:2015 (prevod v slovenščino)

Sistemi ravnanja z okoljem – Zahteve z navodili za uporabo (ISO 14001:2015)

Ta mednarodni standard določa zahteve za sistem ravnanja z okoljem, ki ga lahko organizacija uporabi za izboljšanje svojega učinka ravnanja z okoljem. Ta mednarodni standard je namenjen za uporabo v organizacijah, ki želijo svoje okoljske obveznosti izpolnjevati na sistematičen način, ki prispeva k okoljskemu stebru trajne stabilnosti.

Ta mednarodni standard pomaga organizaciji doseči predvidene rezultate svojega sistema ravnanja z okoljem, ki dajejo vrednost za okolje, za samo organizacijo in za zainteresirane strani. Predvideni rezultati sistema ravnanja z okoljem v skladu z okoljsko politiko organizacije vključujejo:

–   izboljšanje učinka ravnanja z okoljem;

–   izpolnitev obveznosti glede skladnosti;

–   dosego okoljskih ciljev.

Ta mednarodni standard je primeren za katerokoli organizacijo, ne glede na velikost, vrsto in naravo, in se nanaša na okoljske vidike dejavnosti, izdelkov in storitev, ki se jih organizacija odloči bodisi obvladovati ali nanje vplivati z vidika življenjskega cikla. Ta mednarodni standard ne navaja posebnih kriterijev glede učinka ravnanja z okoljem.

Ta mednarodni standard se lahko v celoti ali delno uporablja za sistematično izboljšanje ravnanja z okoljem. Vendar pa sklicevanje na skladnost s tem mednarodnim standardom ni sprejemljivo, če niso vse njegove zahteve vključene v sistem ravnanja organizacije z okoljem in brez izjeme izpolnjene.