Slovenski inštitut za standardizacijo

 

SIST/TC POZ Požarna varnost: SIST EN 1443:2003, Dimovodne naprave - Splošne zahteve

SIST/TC POZ Požarna varnost                                                                                                                               

SIST EN 1443:2003, Dimovodne naprave - Splošne zahteve

                                                                         

Ta evropski standard določa splošne zahteve in osnovne tehnične lastnosti ter mejne vrednosti za dimovodne naprave (vključno s povezovalnimi dimovodi in fazonskimi elementi), ki so namenjene odvajanju produktov zgorevanja iz kurilnih naprav v zunanjo atmosfero. Na standard naj bi se sklicevali produktni standardi s področja dimovodnih naprav, dimovodov in specifičnih proizvodov (sestavnih delov, kompletov in zaključnih elementov), ki se uporabljajo pri gradnji dimovodnih naprav. Prav tako standard določa minimalne zahteve za označevanje proizvodov in vrednotenje skladnosti.

Standard se ne uporablja za samostoječe dimovodne naprave.

OPOMBA: Ta evropski standard se lahko uporabi kot podlaga za specifikacije proizvodov, zajetih z evropskimi tehničnimi soglasji.