Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Sistemi upravljanja z energijo – Zahteve z navodili za uporabo: SIST EN ISO 50001:2018 (prevod v slovenščino)

SIST EN ISO 50001:2018, Sistemi upravljanja z energijo – Zahteve z navodili za uporabo (ISO 50001:2018):)

Ta dokument določa zahteve za vzpostavljanje, izvajanje, vzdrževanje in izboljševanje sistema upravljanja z energijo. Predvideni rezultat je omogočiti organizaciji sistematičen pristop k nenehnemu izboljševanju energetske učinkovitosti in sistema upravljanja z energijo.

Ta dokument:

  1. je uporaben za vse organizacije ne glede na vrsto, velikost, kompleksnost, geografsko lego, organizacijsko kulturo ali na izdelke in storitve, ki jih zagotavljajo;
  2. je uporaben za aktivnosti, ki vplivajo na energetsko učinkovitost in jih organizacija upravlja in nadzoruje;
  3. je uporaben ne glede na količino, rabo in vrste porabljene energije;
  4. zahteva dokazovanje nenehnega izboljševanja energetske učinkovitosti, ne določa pa ravni energetske učinkovitosti, ki jo je treba doseči;
  5. se lahko uporablja samostojno ali pa se uskladi z drugimi sistemi vodenja ali vanje vključi.

V dodatku A so navodila za uporabo tega dokumenta. V dodatku B je primerjava te izdaje dokumenta s prejšnjo.