Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Odpadna električna in elektronska oprema, SIST EN 50614:2020 (prevod v slovenščino)

SIST EN 50614:2020, Zahteve za pripravo ponovne uporabe odpadne električne in elektronske opreme

Standard SIST EN 50614:2020 se uporablja za procese v zvezi s pripravo za ponovno uporabo OEEO.

Ta dokument se uporablja samo za pripravljavce ponovne uporabe in ne obravnava dejavnosti, povezanih z uporabljeno ali rabljeno opremo, ki niso postale odpadek. Velja za vse pripravljavce ponovne uporabe, ne glede na njihovo velikost ali glavno usmeritev dejavnosti.

Ta dokument pomaga pri kvantificiranju ponovne uporabe, recikliranju in predelavi v povezavi s standardom EN 50625-1.

Pri obdelavi (vključno z zbiranjem in logistiko OEEO), razen za pripravo ponovne uporabe, velja skupina standardov EN 50625.

Priprave za procese ponovne uporabe lahko vključujejo odstranitev vseh komponent ali delov, če so namenjeni bodisi uporabi pri popravilu okvarjene opreme bodisi pri prodaji za dele za ponovno uporabo.

Ta dokument ne obravnava naslednjih EEO:
– industrijskih nadzornih in krmilnih inštrumentov;
– in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov, medicinskih pripomočkov ali aktivnih pripomočkov za vsaditev.