Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Nizkonapetostne električne inštalacije ....: SIST HD 60364-7-717:2011 in AC:2014 (prevod v slovenščino)

SIST HD 60364-7-717:2011 in SIST HD 60364-7-717:2011/AC:2014, Nizkonapetostne električne inštalacije – 7-717. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije – Premične ali prenosne enote

 

Posebne zahteve, kot so določene v tem delu HD 60364, so uporabne za izmenične in enosmerne inštalacije premičnih ali prenosnih enot.

V tem delu se izraz "enota" nanaša na vozilo in/ali premično ali prenosno konstrukcijo, ki vsebuje celotno električno inštalacijo ali njen del.

Enote so lahko premične (uporaba koles), na primer na lastni pogon ali vlečene, ali prenosne, na primer zabojnik ali kabina, postavljena na osnovno podvozje.

Primeri so enote za televizijo in radiodifuzijo, medicinske storitve, oglaševanje, gašenje požarov, za uporabo posebne informacijske tehnologije, enot za pomoč ob nesrečah, za gostinske enote in podobno.

Zahteve tega dela se prav tako uporabijo, kjer skupaj povezani dve ali več enot tvorijo eno električno inštalacijo (glej 717.551.6 in 717.551.7).

Zahteve ne veljajo za:

  • električne tokokroge in avtomobilsko opremo,
  • agregate,
  • enote, ki so predmet drugih delov 7. dela (npr. bivalne prikolice in avtodomi),
  • plovila za prosti čas (glej IEC 60092-507),
  • premične stroje v skladu z EN 60204-1,
  • vlečno opremo električnih vozil,
  • premična ali prenosna bivališča, pisarne in podobno razširjeno uporabo na isti lokaciji (glej splošna pravila HD 60364).

Kjer je primerno, je treba upoštevati dodatne zahteve, ki so podane v drugih poglavjih 7. dela, npr. za prhe, medicinske lokacije itd.