Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Mnogovodni kotli, SIST EN 12953-5:2020 (prevod v slovenščino)

SIST EN 12953-5:2020, Mnogovodni kotli - 5. del: Kontrola med proizvodnjo, dokumentacija in označevanje tlačno obremenjenih delov kotla

Ta dokument je bil pripravljen na podlagi mandata, ki sta ga Evropska komisija in Evropsko združenje za prosto trgovino podelila CEN, in podpira bistvene zahteve direktiv EU.

Za povezavo z direktivami EU glej informativni dodatek ZA, ki je sestavni del tega dokumenta.

V informativnem dodatku B so navedene pomembne tehnične spremembe med to in predhodno izdajo tega evropskega standarda.

Skupino standardov EN 12953, Mnogovodni kotli, sestavljajo naslednji deli:
– 1. del: Splošno
– 2. del: Materiali za tlačno obremenjene dele in opremo kotla
– 3. del: Konstruiranje in izračun tlačno obremenjenih delov
– 4. del: Izdelava in izvedba tlačno obremenjenih delov kotla
– 5. del: Kontrola med proizvodnjo, dokumentacija in označevanje tlačno obremenjenih delov kotla
– 6. del: Zahteve za opremo kotla
– 7. del: Zahteve za gorilnike kotlov na tekoča in plinasta goriva
– 8. del: Zahteve za opremo in varnostne naprave za preprečevanje prekoračitve tlaka
– 9. del: Zahteve za omejilne naprave kotla in opremo
– 10. del: Zahteve za kakovost napajalne in kotelne vode
– 11. del: Prevzemni preskusi
– 12. del: Zahteve za kurilne sisteme na trdna goriva z zgorevalno rešetko
– 13. del: Navodila za obratovanje
– 14. del: Smernica za vključevanje kontrolnega organa, neodvisnega od proizvajalca
[CR 12953-14]

Čeprav je te dele mogoče pridobiti posamično, so deli medsebojno odvisni. Zato je treba pri konstruiranju in proizvodnji mnogovodnih kotlov uporabljati več delov, da so zahteve evropskega standarda zadovoljivo izpolnjene.