Cestna razsvetljava – 2. del: Zahtevane lastnosti, SIST EN 13201-2:2016 (prevod v slovenščino)

SIST EN 13201-2:2016 (sl), Cestna razsvetljava – 2. del: Zahtevane lastnosti

Ta del tega evropskega standarda določa zahteve za lastnosti razsvetljave, ki so opredeljene kot svetlobnotehnični razredi za cestno razsvetljavo glede vidnih potreb udeležencev v prometu, in obravnava okoljske vidike cestne razsvetljave.

OPOMBA: Razredi svetilnosti za omejitev motečega bleščanja in nadzor moteče svetlobe ter razredi indeksov bleščanja za omejitev motečega bleščanja so določeni v informativnem dodatku A. Razsvetljava prehodov za pešce je obravnavana v informativnem dodatku B. Vrednotenje motečega bleščanja za konfliktna področja (razredi C), pešce in kolesarje (razredi P) je obravnavano v informativnem dodatku C.