Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Alarmni sistemi – Socialni alarmni sistemi ...: SIST EN 50134-1:2003 (prevod v slovenščino)

SIST EN 50134-1:2003, Alarmni sistemi – Socialni alarmni sistemi – 1. del: Sistemske zahteve

 

Ta standard določa minimalne zahteve za socialni alarmni sistem. Za osebe z zmanjšanimi zmožnostmi (npr. z okvaro vida ali sluha) se lahko uporabijo dodatne zahteve, ki niso obravnavane v tej skupini standardov.