Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Zaščitne obrazne maske – primer dobre prakse

Zaščitne obrazne maske so postale del našega vsakdana. V času epidemije želimo zaščititi sebe in druge, zato je pomemben pravilen izbor maske za določen namen uporabe. Medicinsko osebje uporablja maske, ki uporabnika zaščitijo pred morebiti okuženimi pacienti, obenem pa ščiti paciente pred morebiti okuženim osebjem. V nekaterih delovnih okoljih zaposleni tudi v času brez epidemije uporabljajo maske za zaščito pred delci, toksičnimi aerosoli ali hlapi plinov. V času epidemije marsikdo preko nosu in ust potegne le ruto – češ, saj je boljše kot nič – ali res? Kaj drži, katera zaščita je najboljša za nas?

Poleg mask, ki se uvrščajo med osebno varovalno opremo (npr. skladne s standardom SIST EN 149:2001+A1:2009*), in mask, ki se uvrščajo med medicinske pripomočke (npr. po standardu SIST EN 14683:2019+AC:2019**), se na trgu pojavljajo tudi maske, ki ne sodijo v nobeno od navedenih kategorij (zato tudi niso označene z oznako CE). Takšne maske lahko služijo samo kot pomoč pri varovanju okolice pred kapljicami sline uporabnika, kot prepreka, da te kapljice ne dosežejo druge osebe oziroma predmete v bližini.

A tudi slednje maske, ki so namenjene za uporabo na javnih površinah ter v javnih prostorih in okoljih z večjim številom ljudi, morajo izpolnjevati določene zahteve, da bi zmanjšale tveganje za prenos okužb. Zanje smo na SIST pripravili tehnično specifikacijo SIST-TS 1200:2020, Specifikacija za osebne polobrazne maske, katere namen je postaviti minimalne zahteve za maske, ki se ne uvrščajo med medicinske pripomočke ali osebno varovalno opremo. Pri pripravi dokumenta so sodelovali člani tehničnega odbora SIST/TC OVP Osebna varovalna oprema.

Proizvodi na trgu morajo ustrezati visokim merilom varnosti in zahtevam varstva okolja. Proizvajalci morajo zagotoviti, da so njihovi proizvodi skladni z ustreznimi varnostnimi zahtevami. To dosežejo z ocenjevanjem možnih tveganj in preskušanjem vzorcev proizvoda.

Kot primer dobre prakse omenjamo prispevek, ki si ga lahko ogledate na naslednjem naslovu.

Standardi so koristno orodje za zagotavljanje kakovosti proizvodov. Na izbiro imamo različne možnosti. Zato izberimo masko, ki je najustreznejša za nas in nam zagotavlja največjo varnost.

 

* SIST EN 149:2001+A1:2009, Oprema za varovanje dihal – Polobrazne maske za zaščito pred delci – Zahteve, preskušanje, označevanje

** SIST EN 14683:2019+AC:2019, Medicinske maske za obraz – Zahteve in preskusne metode