Sestanka CEN/TC 88/WG 5 in CEN/TC 88/WG 2/TG CPD v Ljubljani

Na Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST) sta bila v letu 2018 dva sestanka v okviru CEN/TC 88 Thermal insulation materials: 12. junija 2018 je potekal sestanek delovne skupine CEN/TC 88/WG 5 Rigid cellular polystyrene, extruded, 21. novembra 2018 pa sestanek TG CPR delovne skupine CEN/TC 88/WG 2 Coordinating group, katerih delo pri nas spremlja tehnični odbor SIST/TC TOP Toplota.

Sestanka je organiziral predsednik slovenskega tehničnega odbora g. Matjaž Zupan, ki je vodja delovne skupine CEN/TC 88/WG 5 in član CEN/TC 88/WG 2.

Sestanka delovne skupine CEN/TC 88/WG 5 se je udeležilo osem predstavnikov iz Nemčije, Finske, Francije, Španije in Slovenije. Udeleženci so razpravljali o prihodnosti standardov, ki obravnavajo lastnosti ekstrudiranega polistirena, delno kot prilagoditev zahtevam CPR, delno pa o potrebnih novostih in spremembah v standardu zaradi napredka tehnologije proizvodnje.

Sestanka skupine CEN/TC 88/WG 2/TG CPR se je udeležilo devet predstavnikov iz Nemčije, Francije, Nizozemske in Slovenije. Tema sestanka so bile zadnje zahteve EC in svetovalca HAS za harmonizirane standarde, ki obravnavajo lastnosti toplotno izolativnih materialov (vključenih v mandat M/103).