Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Sestanek CEN/TC 274/WG 1 Podporna oprema na tleh za letalski promet v Ljubljani

Na Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST)  je 5. in 6. marca 2019 sestankovala delovna skupina CEN/TC 274/WG 1  Podporna oprema na tleh za letalski promet.

Sestanek je organiziral gospod Marjan Smole, ekspert te delovne skupine.

Sestanka delovne skupine CEN/TC 274/WG 1 se je udeležilo dvajset predstavnikov iz Evrope. Udeleženci so pripravljali naslednje osnutke standardov:

  • prEN 12312-15, — Part 15: Baggage and equipment tractors,
  • prEN 12312-7, — Part 7: Aircraft movement equipment,
  • prEN 12312-5, — Part 5: Aircraft fuelling equipment,
  • EN 12312-3/prA1, — Part 3: Conveyor belt vehicles,
  • prEN 12312-4:2014, — Part 4: Passenger boarding bridges,
  • prEN 12312-9:2013, — Part 9: Container/Pallet loaders,
  • prEN 12312-1, — Part 1: Passenger stairs,
  • prEN 1915-1, — Part 1: Basic safety requirements.

Pripravili pa so tudi revizijo serije standarda EN ISO 14122, Safety of machinery — Permanent means of access to machinery.