Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Sestanek CEN/TC 165/WG 40 v Sloveniji

V Sloveniji se je 28. in 29. marca 2019 ponovno sestala delovna skupina CEN/TC 165/WG 40 Odvod in čiščenje odpadne vode, katere naloge so priprava, pregled in revizija standardov na področju čistilnih naprav za obremenitev nad 50 populacijskih ekvivalentov. Sestanek je potekal na Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik, udeležilo se ga je sedem predstavnikov iz Nemčije, Velike Britanije, Švedske in Slovenije. Člani delovne skupine se ukvarjajo z revizijo standardov EN 12255, Čistilne naprave za odpadno vodo (1. do 16. del), ki urejajo različne procese v čistilnih napravah. Poglavitni namen revizije standardov je  posodobiti in izboljšati standarde na področju projektiranja in obratovanja naprav ter za vgradnjo opreme ter pomoč pri modularnosti ob upoštevanju energetske učinkovitosti.

Delo skupine CEN/TC 165/WG 40 na nacionalni ravni sodi v področje dela tehničnega odbora SIST/TC iOVO Oskrba za vodo, ki trenutno zaradi premajhnega števila sodelujočih članov ni aktiven. Če vas zanima sodelovanje pri pripravi standardov za čistilne naprave za obremenitev nad 50 PE, se za dodatne informacije obrnite na SIST (tehnična sekretarka Edita Kiralj).