Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Sestanek CEN/TC 156/WG 18 Prezračevanje bolnišnic v Ljubljani

Na SIST se je 20. in 21. novembra 2017 odvijal sestanek delovne skupine CEN/TC 156/WG 18 Prezračevanje bolnišnic. To je že drugi sestanek te delovne skupine v Ljubljani. Sestanka se je udeležilo 16 članov iz različnih držav: Finske, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Švedske, Švice, Združenega kraljestva in Slovenije. Slovenski predstavnik v tej delovni skupini je Gregor Grudnik, ki je obenem član slovenskega tehničnega odbora SIST/TC OGS Ogrevanje in prezračevanje stavb, ki se ukvarja s tem področjem.

Delovna skupina CEN/TC 156/WG 18 pripravlja skupino standardov, ki bo urejala prezračevanje bolnišnic. Tik pred izidom je tehnična specifikacija FprCEN/TS 16244, ki določa terminologijo in strukturo standardov tega področja. V skladu s to tehnično specifikacijo bodo v prvem delu zajete splošne zahteve za prezračevanje, v drugem delu pa posebne zahteve za prezračevanje operacijskih prostorov. Ostali deli bodo namenjeni posebnim pogojem, ki se zahtevajo v primeru sterilizacije, izolacije …

Naslednji sestanek te delovne skupine bo 4. in 5. maja 2018 v Helsinkih